Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Είναι τα κάθετα τετράγωνα παράλληλα και ευθεία;
Βλέπεις την 8η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.