Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Είναι ο αριστερός κεντρικός κύκλος μεγαλύτερος;

Βλέπεις την 16η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.