Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζήτηση Αινιγμάτων...
Ααίματο κι ακόκκαλο τη θάλασσα περνάει.
Βλέπεις το 1 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά