Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Κοιτάξτε τις 4 τελείες στο κέντρο του σχήματος για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά κοιτάξτε ένα άσπρο τοίχο ή κλείστε τα μάτια
Βλέπεις την 2η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.