Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Οι κόκινες γραμμές είναι ευθείες;

Βλέπεις την 27η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.