Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

οι κόκκινες γραμμές είναι ευθείες ή καμπύλες;

Βλέπεις την 11η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.