Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την απάντηση μέσα από ανακατωμένα γράμματα.
Ποιο γράμμα φοβάται και ο ενδοξότερος στρατηγός;
         
         
         
         
         
Βοήθεια !!!
|

Τα μεγάλα έντονα γράμματα είναι τα πρώτα γράμματα
Κόκκινο-1η λέξη
Μπλέ-2η λέξη
Πράσινο-3η λέξη
Μαύρο-4η λέξη
Πορτοκαλί-5η λέξη