Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την απάντηση μέσα από ανακατωμένα γράμματα.
Ποια λέξη θα σχηματιστεί, όταν σε έναν τράγο κρεμάσουμε ένα γούδι;
         
         
         
         
         
Βοήθεια !!!
|

Τα μεγάλα έντονα γράμματα είναι τα πρώτα γράμματα
Κόκκινο-1η λέξη
Μπλέ-2η λέξη
Πράσινο-3η λέξη
Μαύρο-4η λέξη
Πορτοκαλί-5η λέξη