Παζλ με αινίγματα - Λύσε το παζλ για να βρεις την απάντηση του αινίγματος

Μια μητέρα φτερωτή κάνει παιδί αφτέρωτο και το αφτέρωτο παιδί γεννά μητέρα φτερωτή. Τι είναι;