Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Οι οριζόντιες γραμμές είναι ευθείες;
Βλέπεις την 26η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.