Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Τα τετραγωνάκια ειναι σε ευθεία μεταξύ τους;

Βλέπεις την 28η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.