Ένα τυχαίο αίνιγμα

Τι είναι εκείνο που φυσάει χωρίς να έχει στόμα;