Ένας πατέρας κεφαλή, δώδεκα γιοι ποδάρια και κάθε γιος στη ράχη του έχει τριάντα κόρες. Κάθε βράδυ πεθαίνει η μια, ταχιά γεννιέται η άλλη. Τι είναι;


αινίγματα