Λέξη που περιέχει 11 γράμματα και μπορεί να έχει και χιλιάδες.