Ένα τυχαίο αίνιγμα

Ααίματο κι ακόκκαλο τη θάλασσα περνάει.