Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
0
Είναι κάτι που τρέχει και σφυρίζει, αλλά ούτε περπατάει ούτε μιλάει.
Ο τραπεζίτης

Το τρένο

Στη σκάλα, για να ανεβούμε, σηκώνουμε το πόδι, ενώ στη δασκάλα σηκώνουμε το χέρι

Η λέξη λάθος