Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
0
Άσπρος κάμπος μαύρα γίδια, χαρά στο νιο που τα λαλεί.
Το βιβλίο

Όταν δεν κοιμάται στα δύο

Το βιβλίο

Το στάχυ