Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
0
Είναι το ψηλό το δέντρο, που είναι σφαίρες φορτωμένο.
Το κυπαρίσσι

Ο ψύλλος

Γέρος

Ο καθρέφτης