Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Η καλή νοικοκυρά, συχνά για μένα κλαίει.
Μάτια έχει δύο, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό.
Πίσω απ' άσπρο φράχτη κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι;
Το κρεμμύδι
Κυνηγός 
Η γλώσσα και τα δόντια


αινίγματα