Αρχικη Σπαζοκεφαλιες Οφθαλμαπατες Γλωσσοδετες ☰ Menu
Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα
Αναίμακτος και άψυχος στον ουρανό ανεβαίνει.
Ανεβαίνει, κατεβαίνει, το ζωνάρι λύνει δένει.
Είμαι εγώ και τρέχω και πίσω δεν γυρνώ.Τι είμαι;
Ο καπνός
Ο κουβάς
Το ποτάμι