Αρχικη Σπαζοκεφαλιες Οφθαλμαπατες Γλωσσοδετες ☰ Menu
Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα
Βάρη αμέτρητα βαστά στη ράχη την πλατιά της, μα να σηκώσει δεν μπορεί ούτε βελόνι ελαφρύ ούτε έναν κόκκο άμμο.
Είναι 2 παιδάκια, ένα άσπρο κι ένα μαύρο, παίζουν κυνηγητό μα ποτέ δεν πιάνονται.
Εν μηνί Μαρτίω θηρίον γεννάται πέντε το χαλεύουσι δύο το συντρίβουσι και εις την χώραν των ελεφάντων αποθνήσει.
Η θάλασσα
Η μέρα και η νύκτα
Ο ψύλλος