Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Από έξω γυαλί, από μέσα μαλλί κι΄ από μέσα απ΄ το μαλλί μια μπουκιά καλή.
Από πάνω σαν σκαφίδι, από κάτω σαν πλαστήρι.
Είναι μέρος του σώματός μας αλλά και της κουζίνας.
Κάστανο 
Η χελώνα
Η λεκάνη