Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Τι βλέπεις;

Βλέπεις την 189η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.