Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

1. Ποιος μαθητής είναι κουρασμένος ή νυσταγμένος; 2. Ποιά είναι τα δίδυμα αγόρια; 3. Ποια είναι τα δίδυμα κορίτσια; 4. Πόσα είναι τα κορίτσια και πόσα τα αγόρια; 5. Ποιος είναι ο δάσκαλος;

Βλέπεις την 303η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.