Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Κοιτάξτε στο κέντρο της μαύρης τρυπάς για 20 δευτερόλεπτα. Τι παρατηρείτε;

Βλέπεις την 5η, απο τις 344 συνολικά, οφθαλμαπάτη.