Σπαζοκεφαλιές & γρίφοι για γερούς λύτες !!!


Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες το ίδιο ικανές και γρήγορες με αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά;

βλέπεις την  9η απο τις 41 συνολικά σπαζοκεφαλιές