Σπαζοκεφαλιές & γρίφοι για γερούς λύτες !!!

Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες το ίδιο ικανές και γρήγορες με αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά;
βλέπεις την  9η απο τις 42 συνολικά σπαζοκεφαλιές