Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Υποτάσσεται στους νόμους αυτός, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ βρώμικος.
Βλέπεις το 977 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά