απο το 2009
Φεύγω εγώ και φεύγει εκείνος. Στέκω εγώ και στέκει εκείνος. Τί είναι;
Βλέπεις το 976 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα