Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Φίδι ρουφάει τη θάλασσα κι η θάλασσα στερεύει, μα στου φιδιού την κεφαλή ο ήλιος βασιλεύει.
Βλέπεις το 978 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά