Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τι είναι το μουλάρι κόκκινο, ο καβαλάρης μαύρο;
Βλέπεις το 895 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά