Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τι είναι στρογγυλό που μπαίνει σε τρύπα μαλλιαρή ;
Βλέπεις το 894 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά