Τι έχει oκτώ πόδια, ζει στη θάλασσα και μουγκρίζει;
Βλέπεις το 894 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα