Τι έχει περισσότερη αξία: Μία οκά ολόκληρες λίρες ή δύο οκάδες μισές;
Βλέπεις το 896 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα