Άσπρα μαύρα πρόβατα και ξυλίτικος βοσκός.
Βλέπεις το 88 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα