Άσπαρτο κι αφύτευτο και στο σακί δεμένο.
Βλέπεις το 87 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα