Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Άσπρα μαύρα πρόβατα και ξυλίτικος βοσκός.
Βλέπεις το 89 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά