Αρνάρι, πουρνάρι, στέκεται με ένα ποδάρι.
Βλέπεις το 86 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα