απο το 2009
Σκίζω, ρίζω το δαδί μου, βρίσκω νύφη και γαμπρό, πεθερά και πεθερό και τριγύρω κυκλωμένο, ρούχο πράσινο ντυμένο.
Βλέπεις το 782 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα