απο το 2009
Καρακάξα μαδημένη και στο δρόμο πεταμένη. Τι είναι;
Βλέπεις το 783 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα