απο το 2009
Σκίζω, ανοίγω το δεντρό, βρίσκω νύφη και γαμπρό, πεθερά και πεθερό.
Βλέπεις το 781 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα