Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πώς ονομάζεται εκείνος που κρατά ένα άλογο;
Βλέπεις το 738 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά