Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πώς ονομάζεται εκείνος που καρποφορεί πολύ;
Βλέπεις το 737 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά