Ρούχο σύννεφο φορεί και θροΐζει, ως προχωρεί.Και χλωμαίνει και χλωμαίνει, μόλις τριών μηνών πεθαίνει.
Βλέπεις το 739 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα