Μάνα και κόρη έχουν το ίδιο όνομα, η μάνα γεννάει και η κόρη αρμέγεται. Τι είναι;
Βλέπεις το 385 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα