Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Μακρύς-μακρύς καλόγερος που τελειωμό δεν έχει.
Βλέπεις το 384 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά