Μάτια έχει δύο, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό.
Βλέπεις το 386 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα