Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Μακρύς, μακρύς καλόγερος, κουδούνια φορτωμένος.
Βλέπεις το 383 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά