Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Μακρύς μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά δεν κάνει. Τι είναι;
Βλέπεις το 382 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά