Ψάξε για αινιγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Κολοκύθι εφτάτρουπο, κάθε τρούπα κι όνομα.
Βλέπεις το 358 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά