Κομμάτι παλιομπάλωμα το πέλαγος περνάει και του βασιλιά μιλάει. Τι είναι;
Βλέπεις το 359 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα