Κολοκύθι εφτάτρουπο, κάθε τρούπα κι όνομα.
Βλέπεις το 357 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα