Πονηρα Αινιγματα

Από κάτω(από τον κώλο) μου τη βγάζω και του φίλου μου τη δίδω, τι είναι;
Βλέπεις το 2 ο Πονηρό Αίνιγμα απο τα 20 που βρέθηκαν συνολικά.