Πονηρα Αινιγματα

Γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι
Βλέπεις το 20 ο Πονηρό Αίνιγμα απο τα 20 που βρέθηκαν συνολικά.