Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
-1
Είναι σπίτι βολικό και όλο ταξιδεύει. Τι είναι;
Έχουν και οι δύο θείο

Το τροχόσπιτι

Τα χέρια και τα δόντια όταν τρώνε

Οικόπεδο