Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
-1
Είναι ένα φίδι που βάζουν στο λαιμό. Τι είναι;
Η γραβάτα

Σκουλαρίκι

Μύξα

Γεννή - τρια