Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
-1
Με το μελάνι της γράφουμε.
Γεννή - τρια

Η σουπιά

Τα δάχτυλα με τα νύχια

Τα παξιμάδια