Ψάξε για παιδικά αινίγματα που έχουν τις λέξεις...

Άγκαθο, καλάγκαθο καλαγκαθένιο το μαντρί και κόκκινα τα γίδια.
Ρόδι 

Βλέπεις το 2 ο αίνιγμα απο τα 201 που βρέθηκαν συνολικά