Ψάξε για παιδικά αινίγματα που έχουν τις λέξεις...

Μια τάβλα έχω στο νερό και ακόμα να σαπίσει
Η γλώσσα

Βλέπεις το 201 ο αίνιγμα απο τα 201 που βρέθηκαν συνολικά