απο το 2009
Τριακόσιοι εξήντα γερανοί, τριάντα περιστέρια σε δώδεκα φωλιές γεννούν και σ' ένα αυγό κλωσσάζουν. Τι είναι;
Βλέπεις το 968 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα