Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τρέχω πάντα βιαστικό τη ζωή για να μετρώ το μεγάλο μου ποδάρι γρηγορότερα κουνώ.
Βλέπεις το 966 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά