Τριακόσιοι εξήντα γερανοί, τριάντα περιστέρια σε δώδεκα φωλιές γεννούν και σ' ένα αυγό κλωσσάζουν. Τι είναι;
Βλέπεις το 965 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα