απο το 2009
Του ανοίγουμε την πόρτα, κι όμως εκείνο ποτέ δεν φεύγει.
Βλέπεις το 950 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα